Organisatie

Ministerie BZK

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2014

De Privacy Impact Assessment Gemeentelijke 3D informatiehuishouding (PIA 3D)  brengt de privacyrisico’s in kaart van de verschillende keuzes die gemeenten maken bij de inrichting van hun dienstverlening in het sociaal domein en doet aanbevelingen hoe die risico’s te vermijden zijn.

De PIA 3D biedt concrete handvatten bij het inregelen van privacy in de organisatie en de werkprocessen voor de drie decentralisaties. Daarnaast wordt aangegeven welke werkwijzen niet gewenst zijn, omdat zij gebaseerd zijn op bovenmatige gegevensverwerking.

Zie ook