Organisatie
VNG
Publicatie soort
Factsheet
Jaar van uitgifte
2019

Privacy en gegevensverwerking is een actueel thema binnen gemeenten. Ook bij het realiseren van oplossingen als er sprake is van een zorg- én veiligheidsvraagstuk, blijken gemeenten op dit terrein knelpunten te ervaren. In deze factsheet gaan we achtereenvolgens in op de grondhouding ten aanzien van privacy en gegevensdeling en de wijze waarop de inhoud steeds centraal kan worden gesteld. Daarnaast geeft de factsheet een overzicht van al beschikbare producten en diensten op dit terrein en de producten die nog worden ontwikkeld.