Organisatie
Significant i.o.v. ZonMw en Schakelteam Personen met Verward Gedrag
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2018

Gemeenten staan voor de opgave om voor 1 oktober 2018 een goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag te realiseren. Om zicht te krijgen op de stand van zaken is een tussentijdse monitor uitgevoerd in de vorm van een vragenlijst die aan alle gemeenten is gestuurd.

Met een respons van 88% is een representatief beeld naar voren gekomen. De monitorrapportage geeft inzicht in het totaal van de resultaten.

Gemeentespecifieke informatie
In de online monitor verward gedrag zijn voor diverse vragen ook de resultaten van individuele gemeenten beschikbaar. Daarnaast is voor enkele vragen specifiek de respons van centrumgemeenten inzichtelijk gemaakt.

Meer informatie
De monitorrapportage is onderdeel van het in april 2018 door het Schakelteam uitgebrachte tussenbericht 'Weerbarstige werkelijkheid'.