Analyse geregistreerde politiemeldingen verward gedrag

Organisatie: 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) i.o.v. Schakelteam
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2018

In opdracht van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gedaan naar de politiemeldingen uit 2015 en 2016 van mensen met verward gedrag (zogenaamde E33 meldingen). Ook E14 meldingen (poging tot of dreiging met zelfdoding) zijn daarbij meegenomen.

In september 2018 wordt de analyse verrijkt met de politiecijfers van 2017 en er worden een aantal andere bronnen bij betrokken. Het Schakelteam verwacht dan meer inzicht te krijgen in de achterliggende aard en ernst van de problematiek.

Meer informatie
De analyse is onderdeel van het in april 2018 door het Schakelteam uitgebrachte tussenbericht 'Weerbarstige werkelijkheid'.