Organisatie
Studiegroep Openbaar Bestuur
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2016

Het kabinet stelde de Studiegroep Openbaar Bestuur in om 'aanbevelingen te doen over het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur gericht op het faciliteren van economische groei en de voorstellen te baseren op een empirische analyse’.

De analyse in dit rapport biedt aanknopingspunten om met het Rijk het gesprek aan te gaan over hoe het samenspel tussen overheden ingevuld moet worden. Hierbij past een meer gelijkwaardige verhouding tussen Rijk en gemeenten. Er is een paradigma-wisseling noodzakelijk om tot een effectievere overheid te komen. De VNG ziet dit als een belangrijke opgave voor het (nieuwe) kabinet.

\