Organisatie

VNG, UvW, IPO

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2021

De 3 koepelorganisaties Interprovinciaal Overleg (IPO), Unie van Waterschappen (UvW) en VNG slaan opnieuw de handen ineen om te komen tot een gemeenschappelijke agenda voor de volgende kabinetsperiode. Wonen, economie en klimaat zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. De grote opgaven die hier bij horen hebben een slimme gecombineerde en gezamenlijke aanpak nodig in de regio.

ecentrale overheden zorgen dat het werk gedaan wordt. Decentraal dicht bij de inwoner, komen alle opgaven samen. Daarom pakken we de opgaven in samenhang op. Werk-met-werk, winwin. Dit doen we met partners die een bijdrage willen leveren. Voorwaardelijk hiervoor zijn: evenwichtige bestuurlijke verhoudingen en evenwicht tussen taken, bevoegdheden en financiële middelen voor alle bestuurslagen,