Organisatie
VWS, VenJ, VNG
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2017

De beleidsinformatie jeugd heeft betrekking op het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Voor de gemeenten is dit waardevolle informatie, omdat zij de beleidsinformatie gebruiken voor de ontwikkeling van jeugdbeleid op gemeentelijk niveau. Om te voorkomen dat iedereen op eigen wijze beleidsinformatie gaat uitvragen zijn er landelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn verankerd in de Jeugdwet.

Gemeenten ontvangen beleidsinformatie over het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering in hun gemeente. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen leveren deze beleidsinformatie aan gemeenten via het CBS, via dit Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd.

In het Besluit Jeugdwet ligt vast welke gegevens de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verstrekken aan het CBS. Het CBS versleutelt de gegevens, slaat ze op en maakt er statistieken en rapportages van.

Meer informatie