Organisatie

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2023

Handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD'er (pdf, 1,1 MB)

Deze handreiking biedt gemeenten concrete handvatten hoe ze de privacy en gegevensdeling voor de wijk-GGD’er goed kunnen organiseren.

Wijk-GGD’ers zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Daarvoor werken ze intensief samen met buurtbewoners en partners uit het zorg-, sociaal- en veiligheidsdomein. Zoals de politie, (acute) ggz, maatschappelijk werk, huisarts en gemeente.

In dat samenwerken is het belangrijk om het risico op inbreuk van de privacy voor een bewoner zo klein mogelijk te maken. Hoe je dat doet en wat daarvoor nodig is, staat beschreven in de handreiking die hier de juridische basis voor biedt. De handreiking is vooral bedoeld voor beleidsmedewerkers, projectmanagers en juristen die tot taak hebben om de werkwijze van de wijk-GGD’er goed in te richten.