Organisatie
Sociaal Werk Nederland
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2017

Sociaal Werk Nederland heeft de gevolgen van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in kaart laten brengen op subsidierechtelijk, aanbestedingsrechtelijk en staatssteunrechtelijk gebied. Die staan in deze nieuwe handreiking voor beleidsmedewerkers bij gemeenten. U krijgt antwoord op alle juridische vragen over de gevolgen van de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

 

Voor ondernemers peuterspeelzalen en kinderopvang is dit een handige basis voor het gesprek met hun gemeenten. Gemeenten moeten vóór de inwerkingtreding van de Wet harmonisatie een aantal acties ondernemen: gemeenten zijn wettelijk verplicht integraal jeugdbeleid te voeren met een gemeentelijke visie op alle gemeentelijke taken rond jeugd. Ook zijn gemeenten door bestuurlijke afspraken verantwoordelijk voor een toereikend en financieel toegankelijk aanbod van kinderopvang voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor toeslag.