Organisatie
Zorginstituut Nederland
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2017

Deze handreiking helpt beide partijen om afspraken te maken. Die zijn belangrijk om de landelijk vastgestelde berichtenstandaard iJw te gebruiken voor gegevensuitwisseling.

Sinds 2015 zijn gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering binnen de Jeugdwet. GI's voeren de maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. Zij nemen een bijzondere positie in, omdat deze instellingen voor maatregelen in het gedwongen kader in verbinding staan met het justitiële domein.