Organisatie
Rijksinspecties, GGD GHOR Nederland en VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2020

Om de afstemming rondom toezicht in het sociaal domein goed te laten verlopen, hebben de Rijksinspecties, Wmo-toezichthouders en gemeenten afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Afsprakenkader en draaiboek’. Het oorspronkelijke document, dat is opgesteld in 2016/2017, is in 2020 geactualiseerd.