De regio Flevoland staat al jaren voor de opgave om ruim 1.000 uithuisgeplaatste kinderen een veiligere basis te bieden. Daar kunnen jaarlijks zo’n 250 dreigende uithuisplaatsingen bijkomen als deze opgave niet radicaal anders wordt georganiseerd. Met ‘Flevoland’ heb je het immers over 6 verschillende gemeenten met eigen werkprocessen, 3 grote zorgaanbieders, diverse GI’s, tientallen onderaannemers en uiteenlopende belanghebbenden als Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.
Binnen het eerste halfjaar wist het Flevolandse Versnellingsteam al 42 kinderen, zonodig ambulant ondersteund, veilig thuis te houden of bij hun gezin terug te plaatsen. Met deze aanpak worden niet alleen kindertrauma’s voorkomen, maar ook hun ouders beter gehoord, hulpverleners gerichter gesteund en continu laagdrempelig lessen gedeeld binnen de hele community rond jeugd- en gezinsbescherming.

Jaartal
2023
Afzender
Jeugdzorgregio Flevoland
Gemeente

Hoe creëer je overeenstemming in waardevol beleid, daadkrachtig bestuur en vooral concrete aanpak? Antwoord: door de juiste focus, regie en handelingsvrijheid samen te brengen in één multidisciplinair Versnellingsteam.

Flevoland kende, regionaal gezien, onvoldoende intensief-ambulant aanbod voor complexe problematiek bij sommige jeugdigen en gezinnen.
Bij gebrek aan passend alternatief werden kinderen ‘daarom’ uit huis geplaatst. Dankzij de versnellingsaanpak werden systemische beperkingen om naar mensgerichte oplossingen gedraaid.
Er is nu een regionaal intensief ambulant ‘Team AnderS’. Dat opereert volgens drie leidende principes:
1) Kind centraal, ouders als fundament. Kinderen en ouders worden serieuzer genomen, omdat  mét hen de wezenlijkste hulpbehoefte en passend aanbod vastgesteld worden. Vaak blijkt meer mogelijk met reguliere ondersteuning, soms worden onorthodoxe oplossingen gecreëerd.
2) Men werkt mét betrokken professionals, nemen niet over en er worden gerichte Versnellingstafels georganiseerd waar expertises gedeeld worden, die omgezet worden in directe acties.
3) Openheid+expertise = snelheid. Almere is  bereikbaar voor iedere verwijzer, de gemeente schakelt direct met de multidisciplinaire achterban en deelt openlijk (óók confronterende) ervaringen op bestuurlijk en praktijkniveau.
Op 3 november 2022 zijn de Best Practices zelfs aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

De relatief jonge Versnellingsaanpak Flevoland wordt nu al ‘wegens succes’ minstens een jaar doorgezet. Dat geeft geen garantie voor andere regio’s, maar de basisprincipes zijn afgeleid van het wereldwijd toegepaste (en wetenschappelijk onderbouwde) Agile Organiseren. Inmiddels heeft regio Eemland aangegeven in 2023 ook met de Versnellingsaanpak te willen starten en er is interesse uit Haarlem, Emmen en Dordrecht. Er is  een website, er zijn videopresentaties en casusbeschrijvingen. Ook de presentatie aan de Tweede Kamer is online terug te zien.
De  focus lag echter (nog) niet op brede opschaling, maar op diepgaand effect: een veilige basis voor Flevolandse kinderen. Dat is bij 42 kinderen gelukt, in slechts een half jaar tijd en met twee teamdagen per week.
Als de gemeente  deze capaciteit weet te verdubbelen en deze aanpak in alle regio’s zou toepassen, dan kunnen in theorie 7.000 kids per jaar worden geholpen. Dat is 33% van alle Nederlandse kinderen in verblijf.

Échte hulp aan deze kinderen vraagt om anders denken, anders werken en anders organiseren van professionals en ouders.
Dat is wat de Versnellingsaanpak teweegbrengt. Met direct succes voor de kinderen van nu. En borging naar duurzamere zorg voor de kinderen van morgen.


Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen in de categorie Uitvoeringskracht verhoogd complex voor de #GemeenteDelers 2023.