De regio Flevoland staat al jaren voor de opgave om ruim 1.000 uithuisgeplaatste kinderen een veilige basis te bieden. Daar kunnen jaarlijks zo’n 250 dreigende uithuisplaatsingen bijkomen als deze opgave niet radicaal anders wordt georganiseerd. Met ‘Flevoland’ heb je het immers over 6 verschillende gemeenten met eigen werkprocessen, ruim 40 zorgaanbieders, 3 jeugdbeschermingsorganisaties en partners als Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming.
 

Jaartal

2023

Afzender

Jeugdzorgregio Flevoland

Gemeente

In het eerste jaar wist het Flevolandse Versnellingsteam al 65 kinderen, zo nodig ambulant ondersteund, veilig thuis te houden of bij hun gezin terug te plaatsen. Met deze aanpak worden niet alleen kindertrauma’s voorkomen, maar ook hun ouders beter gehoord, hulpverleners gerichter gesteund en continu laagdrempelig lessen gedeeld binnen de hele community rond jeugd- en gezinsbescherming.

Hoe creëer je overeenstemming in waardevol beleid, daadkrachtig bestuur en vooral concreet resultaat? Antwoord: door de juiste focus, regie en handelingsvrijheid samen te brengen in één multidisciplinair Versnellingsteam.

Het hele land worstelt met het bieden van goede jeugdhulp en specifiek met het terugdringen van uithuisplaatsingen. Flevoland was landelijk koploper in het aantal uithuisplaatsingen en kende, regionaal gezien, onvoldoende aanbod van hulp in de thuissituatie voor complexe problematiek bij sommige jeugdigen en hun gezinnen. Dat betekent dat er bij gebrek aan een passend alternatief geen andere optie was dan kinderen uit huis te plaatsen. Dankzij de Versnellingsaanpak worden systemische beperkingen naar mensgerichte oplossingen gedraaid. Het Versnellingsteam denkt mee over alternatieven om zo veel mogelijk kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. In het geval dat kinderen al op een groep verblijven, wordt gekeken of ze sneller naar huis kunnen.

Werkwijze

Het Versnellingsteam bestaat uit 8 mensen vanuit de regiogemeenten, zorgaanbieders en jeugdbescherming. Dit multidisciplinaire team werkt op een agile manier aan snel resultaat leveren. Doordat beleid en uitvoering elkaar vinden in het team worden beperkingen in kaders en regelingen snel zichtbaar en waar mogelijk snel verholpen. Het Versnellingsteam heeft een regionaal intensief ambulant team opgericht: ‘Team AnderS’. Ook een multidisciplinair team, maar dan met professionals van verschillende zorgaanbieders die in de thuissituatie gericht begeleiding kunnen bieden. Daarbij gaat het om doen wat nodig is, ook in praktische zin, zoals het in elkaar zetten van een stapelbed om de slaapplek voor een kind te regelen.

De relatief jonge Versnellingsaanpak Flevoland is wegens succes met een jaar verlengd en wordt per 2024 geïntegreerd met een reeds bestaand Regionaal Expert Team. In verschillende regio’s is interesse om op vergelijkbare manier te gaan werken of wordt er reeds geëxperimenteerd. 

Échte hulp aan deze kinderen vraagt om anders denken, anders werken en anders organiseren van professionals en van ouders. Dat is wat de Versnellingsaanpak teweegbrengt. Met direct succes voor de kinderen van nu. En borging naar een duurzaam betere zorg voor de kinderen van morgen.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de finalisten in de categorie Uitvoeringskracht verhoogd complex voor de #GemeenteDelers 2023.