Begin dit jaar is de wereld getroffen door een crisis van een ongekende omvang.
De coronacrisis doet de wereld, doet Nederland, doet Den Haag, op haar
grondvesten schudden.
Met dit sociaal-economisch herstelplan wil het college zo goed mogelijk anticiperen op die gevolgen.
Met alle onzekerheden die er nog bestaan en in de wetenschap dat de gemeente, ook al
doet de gemeente het samen met alle partners, niet alle problemen op kan lossen.

Jaartal
2021
Gemeente

In dit herstelplan staan plannen voor de korte termijn. Deze integrale en concrete plannen
moeten zorgen voor een directe, positieve impact op onze stad. Hierin is vooral aandacht voor het
deels opvangen van de negatieve effecten van de crisis waar alle Hagenaars zich op de korte
termijn mee geconfronteerd zien. Daarnaast wil dit college ook inspelen op kansen die een crisis
ook kan bieden. Tegelijkertijd wil de gemeente hiermee voorsorteren op de lange termijn.
Het opvangen van de lange termijn gevolgen van de Coronacrisis maar ook de inzet op de lange termijn ambities van de stad.