Met de ‘Corona Herstelagenda’ gaat gemeente Hilversum inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners helpen bij het herstel van de coronacrisis. Met deze agenda stimuleert de gemeente gelijke kansen voor alle Hilversummers. Ook de lokale economie wordt versterkt. De agenda gaat over de periode oktober 2021 tot oktober volgend jaar. Hiermee wordt direct ook een basis gelegd voor een ‘gezond en sterk Hilversum’ voor de komende jaren. Hiervoor investeert Hilversum € 1,6 miljoen.

Jaartal

2021

Gemeente

Door de groeiende vaccinatiegraad en relatief lage opnamecijfers van ziekenhuizen op het moment van schrijven (augustus 2021) is er zicht op het einde van de crisis.
Daarmee komt er ruimte om concreter na te denken over het herstel van de zwaarst getroffen delen van de Hilversumse samenleving.
Al tijdens de crisis heeft de gemeente in de contacten met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners ingezet op het beperken van de schade als gevolg van corona. Onder meer via de reserve Covid-19 kon de gemeente steunmaatregelen nemen om acute schade te verlichten. Op de contacten en ervaring van voor en tijdens de crisis bouwt de gemeente voort in de herstelperiode.