In dit protocol beschrijft de gemeente Peel en Maas de controles op de Tozo-regeling. Die worden vooraf, tijdens en achteraf uitgevoerd op de genoemde onderdelen en tijdstippen. Hierbij wordt gebruik gemaakt de beschikbare controlemogelijkheden zoals het Inlichtingenbureau en Kamer van Koophandel.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Op 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Voor veel ondernemers hadden – en hebben- deze maatregelen ingrijpende gevolgen.

Er volgden verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting (NOW uitvoering door UWV), kan de Belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf en -voor de zelfstandigen zonder personeel- is er de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo uitvoering door gemeenten).