Weer open! Ondernemen en ontmoeten! Wat konden we er allemaal naar verlangen! Op het moment van schrijven zijn de eerste voorzichtige stapjes gezet met het weer openen van de terrassen en het verder openstellen van de winkels. Wat betekenen deze stappen voor de Kamper binnenstad en voor de gehele Kamper samenleving? Daarover gaat dit voorstel, het heropeningsplan Kampen 2021.

Jaartal

2021

Gemeente

Achterliggend is dat de gemeente ondernemers en organisaties (én inwoners) weer omzet en activiteiten gunt. Om dit gevoel als gemeente te onderstrepen is dit heropeningsplan gemaakt, waarin zo veel mogelijk (corona) gerelateerde maatregelen die te maken hebben met stimulering of compensatie samenkomen.