Vanuit de gemeente Utrecht is een plan van aanpak 'controle en handhaving Tozo' beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht een document opgesteld met daarin 'Hoe om te gaan met de aangeleverde gegevens van het Inlichtingenbureau'.
 

Jaartal

2021

Gemeente

Het plan is te gebruiken als inspiratie voor gemeenten die zelf bezig zijn met het maken van een plan van aanpak.
Het spreekt voor zich dat bepaalde informatie specifiek van toepassing is voor de gemeente Utrecht en dat dit bij uw gemeente niet of anders ingericht zal moeten worden.