De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Met deze afspraken willen gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land een duurzaam herstel uit de coronacrisis.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Persbericht / Nieuwsbericht

De (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Flevoland en Noord-Holland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 op vrijdag 15 oktober, in het hart van de Week van de Duurzaamheid, stonden de Green Deal Textiel, de Green Deal Houtbouw en de Green Deal Fiets op de agenda. De bestuurders spraken zich nadrukkelijk uit voor het volgen van een groene koers.

Voor elk van deze Green Deals wordt een ‘coalition of the willing’ gevormd. Deze commiteert zich om samen met bedrijven en andere stakeholders op de drie fronten aan de slag te gaan.

Behalve via de Green Deals is ook langs andere wegen het kompas op duurzaam gericht. De gemaakte afspraak over plastic moet er toe leiden dat er een verbod komt op wegwerpplastic bij de vele festivals die in de MRA plaatsvinden. Verder is een al in 2018 gemaakte afspraak herbevestigd om binnen de eigen provincies en gemeenten over te stappen op duurzaam inkopen.