Met dit herstelplan wordt de lokale economie ondersteund en gestimuleerd bij het herstel. Hierin staan plannen voor de korte termijn. Deze integrale en concrete plannen moeten zorgen voor een directe, positieve impact op de gemeente.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Plan van aanpak

Met een herstelplan doet het college van B&W een beroep op alle partners in de gemeente om de handschoen op te pakken. Een belangrijk kenmerk van Lansingerland is de sterke sociale cohesie. Deze wordt nu gebruikt om aan het herstel te werken en hier gezamenlijk sterk
uit te komen.

Tijdens het opstellen van dit plan hebben veel partijen meegesproken en meegedacht. Die waardevolle input hebben we dan ook graag betrokken bij dit herstelplan. Dit is namelijk het moment om samen weer naar de toekomst te kijken.

Ingezet wordt op vooral acties met een grote reikwijdte, die bijdragen aan de doelen van de gemeente en ook op korte termijn uitgevoerd kunnen worden. Voor de lange termijn wordt gewerkt aan een toekomstperspectief. Hierbinnen wordt integraal gekeken naar de toekomst van de gemeente en wordt het onderdeel economie in samenhang met andere onderwerpen meegenomen. 

De acties in het herstelplan zijn:
1. Lidmaatschapskosten winkeliersverenigingen en branchevereniging horeca betalen voor 2021 en 2022
2. Workshops, meet-ups en bijeenkomsten organiseren
3. Communicatiestrategie gericht op extra stimuleren lokaal te kopen
4. Kerstpakket gemeentemedewerkers bij lokale retail besteden/inkopen
5. Verlengen tijdelijk corona terrasbeleid
6. Precario kwijtschelden voor non-food op de weekmarkt
7. Hogere bijdrage voor Sinterklaasintocht
8. Event organiseren bij (her)opening horeca en winkels
9. Geen kosten voor aanvraag evenementenvergunning
10. Website update, onderdeel voor ondernemers
11. Centrummanager als centraal aanspreekpunt voor ondernemers
12. Inzet corona coaches op drukke momenten
13. Uitstel van betaling van lokale belastingen

Corona beïnvloedt ook het werk van de gemeentelijke organisatie. De werkzaamheden in het kader van corona komen bovenop het reguliere werk. Dat geldt ook voor een groot deel van dit
herstelplan. Tijd en ruimte moeten gecreëerd worden om de uitvoering van de acties uit het herstelplan op te pakken.

Contactgegevens

Naam

Henk ter Beest

E-mail
h.terbeest@aalten.nl
Telefoon

14 0592