Gemeente Hilversum wil een beeld hebben van welke processen zij binnen de gemeentelijke organisatie gebruiken. Hiervoor werken zij nu met een processenlandschap en een processenlijst

Jaartal

2023

Gemeente

Het is vooral waardevol voor de gemeentelijke organisatie zelf. Het biedt de mogelijkheid om in allerlei gesprekken en cases en systemen één taal te spreken door steeds te refereren aan het procesnummer en de procesnaam. Daarnaast is het belangrijk om proceseigenaren toe te wijzen die aangesproken kunnen worden voor hun specifieke proces op het gebied van (financiële) rechtmatigheid, privacybescherming en informatieveiligheid.  

Bruikbaar voor andere gemeente

Het processenlandschap en de processenlijst zijn gebaseerd op de GEMMA procesarchitectuur en beter leesbaar voor de gemiddelde medewerker. Het is een praatplaat om de gesprekken te voeren. De meeste gemeenten hebben te maken met dezelfde processen via welke de diensten en producten aan inwoners, bedrijven en ketenpartners geleverd worden. Er is vanuit heel veel gemeente interesse in het delen van dit overzicht. 

Iedere gemeente kan het overzicht gebruiken en aanpassen naar de feitelijke situatie binnen hun eigen organisatie. Het is nuttig om medewerkers en managers een beeld te geven van de verschillende processen en hoe die zich tot elkaar verhouden. 

Aan de hand van de (toegewezen) processen kunnen risicogesprekken met (eind) verantwoordelijken gehouden worden. Dan gaat het over een breed scala aan risico’s: financiële, informatieveiligheid en privacybescherming. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links