De inzet van jeugdhulp in het gespecialiseerd onderwijs in de regio Holland Rijnland is verbeterd met Jeugdhulp op School (JOS).

Jaartal

2023

Afzender

Jeugd Holland Rijnland

Gemeenten gaven vanuit een collectief budget aan 15 scholen de mogelijkheid om samen met een zelfgekozen gecontracteerde aanbieder een plan te maken hoe jeugdhulp het beste kan aansluiten bij de vraag van leerlingen. Nieuwsgierig hoe dit voor uw gemeente kan werken? Bekijk dan de video.

De video is onderdeel van de serie: Goede voorbeelden jeugdhulp.