Op een nieuwe manier - via de dialogische methode - zijn door inwoners, college, raad en ambtenaren 10 afspraken over burgerparticipatie gemaakt. De raad heeft de afspraken vastgesteld. 
 

Jaartal
2021
Gemeente

De online dialoogtafels zijn georganiseerd rondom de vier rollen van de overheid. In drie sessies is gediscussieerd en toegewerkt naar de set van 10 afspraken. De afspraken gaan over de samenwerking tussen overheid en samenleving en over hoe we daarin met elkaar omgaan.  
Om de tafels te begeleiden zijn acht ambtenaren opgeleid als procesbegeleider. De rol van de procesbegeleider is het toewerken naar een resultaat en het bewaken van het evenwicht in de gesprekken.  
Deelnemers zijn geworven door een open oproep aan inwoners via verschillende kanalen. Ondanks dat burgerparticipatie een ingewikkelde en ongrijpbare onderwerp is, hebben 40 inwoners meegedaan. 
Goede online begeleiding, vooral voor mensen die niet digitaal vaardig zijn, is essentieel en daar is veel tijd en aandacht in gestoken. 

Bij de dialoogmethodiek is gelijkwaardigheid van de gesprekspartners het uitgangspunt. Transparantie, betrokkenheid en inlevingsvermogen stond bij de deelnemers centraal. Hierdoor ontstond een waardevol gesprek in plaats van dat tegenstellingen werden uitvergroot.  
Bij de evaluatie van de drie sessies is veel positieve feedback op de methode gegeven. Inwoners hebben ook zelf de methode benoemd als waardevol in een open brief, én ze hebben er zelf een georganiseerd voor raad, college en ambtenaren over benodigde cultuur om burgerparticipatie een succes te maken.   
Dit is in deze tijd ook online gelukt. 
En als laatste is het lef van de politiek belangrijk geweest: niet vooraf de uitkomst willen bepalen maar de uitkomst van de dialoogtafels één op één overnemen. 

De methode (online) dialoogtafels is goed uitgewerkt, geëvalueerd en gedocumenteerd. de methode is goed herbruikbaar om het gesprek te voeren in de samenleving over controversiële onderwerpen. 
Investeer in goede online ondersteuning. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022