De gemeente Amsterdam investeert bewust in intern potentieel, interne talenten om de organisatie en medewerkers te helpen door: 

 • bij moeilijk vervulbare functies nieuw intern potentieel daarvoor om te scholen 
 • organisatie wendbaarder te maken 
 • collega's op een verdwijnfunctie een nieuwe kans intern aan te beiden 
 • collega's die iets anders willen - en de gemeente Amsterdam niet willen verlaten - een nieuwe kans intern aan te bieden 

Jaartal

2023

Gemeente

Succes 

Omscholing heeft tot nu toe 8 omscholingstrajecten gerealiseerd voor de Amsterdamse collega's: 
UX Design  
Data Analist  
Data Engineer  
Data Management  
Informatie Analist Data  
Front End Developer  
Back End Developer  
Devops Engineer  

In totaal hebben 69 collega's bovenstaande trajecten gevolgd. Hiervan zijn 26 kandidaten (38%) intern doorgestroomd naar de omgeschoolde functie. Van deze 26 kandidaten komen er 8 (31%) uit de zgn. verdwijnfuncties. 

Voor 2023 zijn diverse nieuwe omscholingstrajecten in voorbereiding, o.a. voor Vergunning, Handhaving & Toezicht, Financiële Dienstverlening (Richting BI Specialist) en Solution Architect. 

Daarnaast zijn naar aanleiding van diverse tussentijdse en eindevaluaties opgedane lessen gedeeld en toegepast, zoals: 

 • betere aansluiting tussen de theorie van de aanbieder en de praktijk van de gemeente Amsterdam 
 • primair gaan voor Leer Werk Trajecten (LWT) i.p.v. Leertracks (LT) 
 • vooraf eerst meeloopdagen/ snuffelstage/ tijdelijke opdrachten regelen voor kandidaten 

Waardevol 

De Omscholingstrajecten zijn waardevol: 

 • benutten interne talenten en geven collega's de gelegenheid om via Omscholing door te stromen naar een andere (nieuwe) functie 
 • geven collega's die op zgn. verdwijnfunctie nieuwe kansen om via Omscholing door te stromen op een andere interne functie 
 • bieden management van moeilijk vervulbare functies nieuw intern potentieel aan die na Omscholing geschikt gemaakt worden voor een moeilijk vervulbare functie 
 • creëren ruimte voor inclusiviteit en geven interne talenten een kans ook al zijn de collega's nog niet op alle punten vaardig 
 • interne collega's worden door Omscholing veel wendbaarder en zijn op meer functies inzetbaar 
 • waardevol voor de stad Amsterdam: één van de manieren om de dienstverlening aan burgers en bedrijven zo goed mogelijk te maken en te houden 
 • waardevol bij krappe arbeidsmarkt waar werkgevers vissen in een steeds kleinere vijver. Slimmer om te investeren in interne doorstroom 

Herbruikbaar 

De Omscholingstrajecten zijn Herbruikbaar omdat: 

 • Omscholing een procesbeschrijving heeft van alle fasen die worden doorlopen om een Omscholingstraject op te zetten; de inhoud van een Omscholingstraject verschilt per traject; het proces is uniform 
 • de collega's van Omscholing webinars geven voor onder andere A&O fonds Gemeenten zodat andere gemeenten gebruik kunnen maken van deskundigheid van gemeente Amsterdam op het gebied van Omscholing (en er zijn al enkele gemeenten langs geweest) 
 • de collega's van Omscholing worden geïnterviewd in vakbladen om te spreken over het product Omscholing van de gemeente Amsterdam 
 • Omscholing in 2023 de Omscholingstrajecten ook wil openstellen voor collega's van andere gemeenten. Niet elke gemeente hoeft dan zelf een Omscholingstraject op te zetten. Amsterdam zet de kennis over Omscholing graag in voor andere gemeenten en zo kunnen gemeenten elkaar helpen. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2023.

Gerelateerde links