Gemeenten hebben de verplichting om met plannen uitvoering te geven aan het VN-Verdrag. Bij voorkeur worden deze plannen samengevoegd tot één integraal plan: de Lokale Inclusie Agenda. In de Lokale Inclusie Agenda geeft de gemeente Doesburg aan waar zij aan willen werken en waar de prioriteiten liggen.

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Beleidsnota

Mensen met een beperking moeten betrokken worden bij nieuw te vormen beleid of plannen. Om op te halen waar inwoners in Doesburg tegenaan lopen vond er een onderzoek plaats. Vraaggesprekken vonden plaats met inwoners met een ziekte, aandoening of beperking, met lokale ondernemers en met maatschappelijke organisaties. Wat ervaren zij in hun praktijk als het gaat om meedoen in Doesburg en hoe zien ze hun eigen rol en opgave daarbij?

De Lokale Inclusie Agenda is geen statisch document. Het gaat om een cyclisch proces, waarin stappen worden herhaald om samen met ervaringsdeskundigen en partners steeds verder te investeren in een inclusieve samenleving. Ook niet alles hoeft meteen aangepakt te worden.

Verder heeft de gemeente een webpagina waarop staat wat er al gedaan wordt, welke plannen er nog zijn, maar ook voorbeelden uit de samenleving. Zo wordt constant gewerkt aan een inclusiever Doesburg.