De gemeente Lingewaard wil  meer grip krijgen op het vastgoed en bepalen hoe de gemeentelijke maatschappelijke accommodaties bijdragen aan sociale beleidsdoelen.

Jaartal
2022
Gemeente
Type
Video/film

Sinds 2001 zijn de gemeenten Huissen, Bemmel en Gendt samengegaan in gemeente Lingewaard. Elke gemeente had haar eigen voorzieningen waardoor de totale vastgoedportefeuille bestond uit 150 gebouwen. Veel van deze gebouwen waren verouderd, sommige hadden een hoog energieverbruik en gingen steeds meer geld kosten. Hoogste tijd om aan de slag te gaan met het verduurzamen van de vastgoedportefeuille!

In 2017 is gemeente Lingewaard begonnen met het samenstellen van haar kernportefeuille. Er werd gekeken welke gebouwen nodig waren om beleidsdoelen in de toekomst te realiseren en zo werd bepaald of gebouwen gerenoveerd of vervangen werden. Hierin wordt verduurzaming meteen meegenomen. Ook werden sommige functies samengevoegd waardoor multifunctionele accommodaties ontstonden, waar veel bewoners gebruik van kunnen maken.

Hoe pakt Lingewaard dit aan?

Per kern wordt een huisvestingsplan opgesteld samen met inwoners, huurders en gebruikers. Vervolgens wordt per kern bepaald welke investering nodig is om de gebouwen energieneutraal te maken. De kosten voor verduurzaming worden meegenomen in de totale begroting per kern. Hierbij kijkt de gemeente ook naar de opbrengsten uit subsidies, energiebesparing en besparing op de huidige exploitatielasten. Daarnaast hebben we een transitiefonds ingericht voor incidentele kosten voor bijvoorbeeld onderzoek.

 

Gerelateerde links