Bijdragen aan de ontwikkeling van vitale gemeenschappen door Kern Contact Personen die vormgeven aan: relatiebeheer met kernen, het volgen van de gemeenschapsagenda van iedere kern en het hierop aanpassen van de gemeenteagenda. 

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Overig type

Peel en Maas is een gemeente die 'Vitale gemeenschappen met hun identiteit en eigenheid als uitgangspunt’ neemt. Een prachtige beleidsambitie die veel gemeenten in hun kaderstellingen of ander beleid hebben opgenomen. In de gemeente Peel en Maas is het niet alleen papieren ambitie, maar zeker ook praktijk.  
Wat erg helpt om op een effectieve manier te verhouden tot vitale gemeenschappen is het concept van de meervoudige overheid. Deze meervoudige overheid onderscheidt drie rollen. Eén van de rollen van deze meervoudige overheid is onontbeerlijk is voor een gemeente die de identiteit van gemeenschappen als uitgangspunt neemt: dit is de rol van de communicatieve overheid. In deze rol is de overheid niet leidend, maar staat de gemeente als partner naast inwoners, en laten we de ‘overheidsregels’ thuis.  

De Kern Contact Personen (KCP's) zijn hierin van doorslaggevend belang. In Peel en Maas zijn dat Carmen, Geert, Leon, Monique en Pim. Collega’s die werken voor de teams Maatschappelijke Ontwikkeling, Omgevingsontwikkeling en Openbare Ruimte. Collega’s die vanuit hun eigenlijke functie veel contact hebben met inwoners, dat leuk vinden om te doen en over de relationele kwaliteiten beschikken om dat goed te doen.  
De inwoners uit de kernen geven aan dat de KCP's zorgen voor continuïteit in de relatie tussen kern en gemeente, dat ze ervoor zorgen dat de 
gemeente met alle goede bedoelingen niet een te groot beroep doet op een kern door de kern te vragen met de gemeente mee te denken en dat de gemeente haar eigen agenda afstemt op de agenda van de kern. De KCP's leveren daarmee een belangrijke bijdrage in de ruimte die gemeenschappen nodig hebben om vorm en inhoud te geven aan hun eigen vitaliteit. 

Peel en Maas vindt dat een overheid dienstbaar aan de gemeenschap waar deze overheid uit voort komt moet zijn. Daarbij past een bescheiden, rolzuivere rolopvatting. Het vraagt om een overheid die vertrouwt in het zelfsturend vermogen van gemeenschappen en die daarop een aanvullende rol wilt spelen. Deze rolopvatting heeft effect.

In de gemeente zie je tal van gemeenschappen die vorm en inhoud geven aan hun eigen ontwikkeling en waardevolle initiatieven ontplooien. Ieder van de elf kernen maakt op gezette tijden een gezette tijden een dorpsontwikkelingsvisie, waarbij het dorpsoverleg (en dat is echt wat anders dan een dorpsraad) als motor van dit proces functioneert. 
Deze rolopvatting heeft effect omdat een aantal keuzes gemaakt worden. Denk aan de inzet van onafhankelijk opbouwwerk met kwaliteit. En denk ook aan de inzet van onze KCP's. Dit zijn medewerkers die gevoel hebben voor vitale gemeenschappen. Het zijn medewerkers die gevoel hebben voor het feit dat een overheid gulzig kan zijn en gemeenschapsenergie kan opslokken. En het zijn medewerkers die de kwaliteiten hebben om relaties op te bouwen en te onderhouden; in de gemeenschap en in de gemeente.  
Dit alles maakt dat er wordt bijgedragen aan het goede leven in Peel en Maas.

Het gedachtengoed Van Peel en Maas van een meervoudige overheid is geankerd in een aantal documenten die bron van inspiratie kunnen vormen voor andere overheden. Voor een aantal overheden is dit gedachtengoed aanleiding geweest om een eigen ontwikkelproces in deze richting te beginnen. 
Ook het werken met KCP's is beschreven. Die documenten geven aanvullend beeld en geluid en wordt graag gedeeld met anderen. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.