In deze kadernota is speciale aandacht voor de COVID-19 herstelagenda. Deze wordt tijdens een aparte vergadering van de gemeenteraad behandeld, maar de gemeente laat de herstelagenda onderdeel zijn van deze Kadernota.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Beleidsnota

De gemeente Oss onderstreept dat de herstel maatregelen in de dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd zijn, en houdt hierbij vast aan de uitgangspunten die vorig jaar zijn opgesteld:
1. De gemeente geeft inkomenssteun aan mensen die dat nodig hebben, geen omzetsteun aan bedrijven, of sectoren
2. Helpen verdienen is beter dan helpen besparen
3. Op naar werk
4. Investeren in samenleven
5. Investeren in zorgcontinuïteit
6. Oss is en blijft een financieel gezonde organisatie.