Jongeren aan Zet (JaZ) is een programma voor jongeren die van de radar dreigen te verdwijnen. Jongeren die overal zijn afgehaakt, waarbij eerdere hulpverlening heeft gefaald. Overal zien we deze groep tussen wal en schip vallen. Nu lijkt een effectieve benadering gevonden.

Jaartal

2023

Gemeente

JaZ spoort deze jongeren op en biedt geen voorgeschreven traject, maar maatwerk, waarbij hulp en ondersteuning integraal samenwerken, over de grenzen van het eigen domein. JaZ slaagt er in om 85% van de jongeren een nieuw perspectief te bieden. Ze gaan weer naar werk, vrijwilligerswerk of volgen een opleiding.
Is dit programma ook interessant voor uw gemeente? Bekijk de video en kijk op www.groningengroeitop.nl of neem contact op met info@molendrift.nl voor meer informatie.

De video is onderdeel van de serie: Goede voorbeelden jeugdhulp.

 

Gerelateerde links