In de Lokale Inclusie Agenda beschrijft de gemeente 's-Hertogenbosch wat zij de komende jaren gaan doen om gelijke kansen aan inwoners met een handicap te kunnen bieden.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Beleidsnota

Een inclusieve samenleving heeft betrekking op verschillende aspecten die voor iedereen van belang zijn. Om iedereen mee te laten doen, focust de gemeente de komende jaren op deze zes levensdomeinen:

  • onderwijs & ontwikkeling
  • thuis
  • werk & inkomen
  • vrije tijd
  • vervoer
  • welzijn, gezondheid & ondersteuning.

Binnen deze levensdomeinen geeft de gemeente aan wat zij al doen en wat de acties zijn op korte en middellange termijn.