Het mini-maatwerkbudget is bedoeld om kleine problemen klein te houden. Multi-disciplinaire teams krijgen een budget van 2000 euro waarbij ze maximaal 500 euro aan 1 huishouden mogen toekennen. De enige eis die wordt gesteld, is dat ze met elkaar moeten overleggen. Dat doen ze in een groepsapp. Bij 3 akkoord, kunnen zij direct datgene aanschaffen of betalen wat nodig is. De toekenning gebeurt altijd in natura doordat de teams beschikken over een eigen bankrekening met pinpas, en betaalsoftware. Zo kan met minimale verantwoording de doelbinding worden vastgesteld aan de hand van de banktransacties. 

Jaartal

2022

Gemeente

Het mini-maatwerkbudget in haar huidige vorm bestaat sinds 2018. In Amsterdam werken inmiddels 85 teams volgens deze werkwijze. Ook de gemeente Utrecht, Hengelo, Leiden en Rotterdam maken inmiddels gebruik van de werkwijze met eigen bankrekeningen en pinpassen. 
De hulpverleners zijn erg enthousiast omdat zij direct mandaat ervaren. Door het gebruik van de appgroep leren zij elkaar over alle voorzieningen die er zowel landelijk als binnen de gemeente zijn. Ook worden er veel tips over fondsen en andere alternatieve oplossingen gedeeld. Dit zorgt ervoor dat voor circa 30% van de aanvragen zonder financiële bijdrage worden opgelost.
De teams voelen zich erg verantwoordelijk voor het geld, en zetten het alleen in als het Echt handig en verstandig is. Daardoor zijn er maar enkele teams die het hele bedrag per jaar opmaken. De meeste teams moeten gestimuleerd worden om het budget ruimhartig in te zetten.

Het mini-maatwerkbudget geeft hulpverleners de kans om de menselijke maat toe te passen richting hun cliënten. Het budget mag alleen ingezet worden als drie andere collega's ook akkoord zijn. Dat versterkt de onderlinge samenwerking. Doordat de casus anoniem wordt ingebracht in een appgroep, leren hulpverleners elkaar op allerlei manieren in het vinden van oplossingen. 

Burgers die via het budget geholpen worden geven aan heel blij te zijn dat de menselijke maat wordt toegepast. Doordat zij de vergoedingen in natura ontvangen, verdwijnt er geen geld in roodstand, beslaglegging, bij schuldeisers of bewindvoerders. Men ervaart direct hulp. 

De gemeenten Amsterdam, Leiden en Hengelo hebben inmiddels een evaluatie opgesteld. In q1 van 2022 zal in het kader van de citydeal een gezamenlijke evaluatie worden gepresenteerd. 

In Amsterdam is het mini-maatwerkbudget een co-productie van de gemeente met het Fonds bijzondere Noden Amsterdam. In de andere steden loopt de co-productie via Stichting Uitvoering Maatwerk. Het opschalen van deze werkwijze is eenvoudig. Implementatieplannen, spelregelkaarten en aansluitvoorwaarden zijn reeds ontwikkeld. De ervaringen van de verschillende steden zijn positief. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.