Deze agenda richt zich op sectoren en plekken waar de coronacrisis grote economische impact heeft gehad.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Plan van aanpak

Corona heeft al meer dan een jaar grote impact op de samenleving. Het staat vast dat de maatschappelijke en economische effecten nog lang merkbaar zijn. Met zicht op een samenleving na, of beter gezegd met, corona richt de gemeente Groningen zich op herstel, op een nieuwe Groningse Zomer.

In deze agenda staan maatregelen die genomen worden voor een (1) Veilig opstartende, (2) Bruisende en (3) Veerkrachtige & Ondernemende stad. De maatregelen zijn deels nieuw, en bestaan deels ook uit bundelen en versnellen van bestaande acties en het opvoeren van nieuwe.
Waardevolle gesprekken zijn gevoerd met verschillende groepen ondernemers en stakeholders over de impact van corona en de rol van de gemeente en ze gevraagd waar zij verder ondersteund kunnen worden. De insteek van het plan is daarom dat het flexibel is, meegroeit met versoepelingen, en aangepast kan worden wanneer nodig. De gemeente werkt samen met de partners: GCC, KHN, de bedrijvenverenigingen, het Akkoord van Groningen, Marketing Groningen en de Provincie Groningen.

Een direct merkbare actie zal in ieder geval het organiseren van de Groningse Zomer zijn.
De Groningse Zomer is onderdeel van zowel het economisch als sociaal perspectiefplan en gericht op het versneld activeren van de samenleving. De Groningse zomer fungeert als paraplu voor wat er deze zomer te doen is in Groningen en tal van activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur etc. worden georganiseerd.