Gemeenten kunnen hulp bieden aan kwetsbare inwoners, waaronder ouderen, als het gaat over veiligheid en de beveiliging van hun woning. Ze hebben hier diverse mogelijkheden voor.
Jaarlijks voeren de vrijwilligers van de Belklus ruim 1900 klussen uit bij ouderen en gehandicapten in Amstelveen. In 2022 gaat Stichting de Belklus, met subsidie van de gemeente, 100 woningen veiliger maken om zo ongelukken zoals vallen te voorkomen en de algemene veiligheid in de woning te vergroten.

Jaartal
2022
Gemeente

Door het beleid van de rijksoverheid om ouderen langer thuis te laten wonen, is de behoefte ontstaan voor extra zorg om hun veiligheid beter te garanderen. In de afgelopen jaren is geconstateerd dat het zinvol is om proactief en als een project het hele huis van ouderen op onveiligheid te controleren.
De gemeente subsidieert daarom de Stichting De Belklus om veiligheidschecks uit te voeren bij inwoners die kwetsbaar zijn, zoals ouderen en inwoners met een beperking. Dit gaat de Belklus doen onder de naam ‘Veiligheidsscan’. De vrijwilligers van De Belklus lopen de woning door om een gratis check te doen op brandveiligheid, inbraakpreventie en valpreventie.
Bij ouderen en hulpbehoevenden wordt in kaart gebracht waar verbetering mogelijk is. De aanpassingen die nodig zijn worden dan gerealiseerd door de vrijwilligers van de Belklus.