Een evaluatie en toekomstvoorstellen gevolgen corona. De notitie ‘1 jaar Corona crisis in Heemstede’ bevat een aanpak voor de komende tijd en een doorkijk naar de toekomst; de Herstelagenda. 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Plan van aanpak

Sinds maart 2020 is sprake van een wereldwijde coronacrisis. Landelijk worden er sinds het begin van de crisis ingrijpende maatregelen genomen en ook Heemstede heeft maatregelen getroffen om het coronavirus te bestrijden. In Heemstede stellen de economische, sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen van de crisis de gemeente voor een aantal grote uitdagingen. Het is belangrijk stil te staan bij deze uitdagingen en hierop te anticiperen zover dat binnen onze mogelijkheden ligt. Het afgelopen jaar heeft impact gehad op alle inwoners van Heemstede.

De gemeente Heemstede heeft het afgelopen jaar de schouders gezet onder de coronacrisis in samenwerking met ondernemers, inwoners en het maatschappelijk middenveld.

Deze herstelagenda is tot stand gekomen op basis van wat de gemeente in 2020 in het kader van corona heeft gedaan, hoe dit is verlopen en welke lessen hieruit getrokken zijn. Ook de verschillende onderzoeken van het afgelopen jaar naar de regionale en lokale impact van het virus zijn meegenomen.