De gemeente Dronten heeft een straat laten aanleggen die speciaal is aangepast voor mensen met dementie. De looproute ligt aan de Oost in Dronten en loopt van verzorgingstehuis De Regenboog naar het winkelcentrum.

Jaartal

2023

Gemeente

Succes 

Er stond al een reconstructie gepland in een straat waar een verzorgingshuis en een seniorencomplex aan liggen. We hebben de buurt bij de plannen voor de dementievriendelijke route betrokken en geïnventariseerd welke wensen er waren. We legden uiteindelijk een herkenbare, overzichtelijke en rustige route aan. Met meer rustplekken, gescheiden fietsstroken en gelijkvloerse oversteken. Hierdoor kunnen mensen met beginnende dementie, maar ook ouderen die slecht ter been zijn, zelfstandig van en naar het centrum lopen. Met weinig meerkosten zorgden we voor grote impact. 

Waardevol 

De dementievriendelijke route draagt zonder meer bij aan het zelfstandig naar buiten kunnen, als je beginnende dementie hebt of slecht ter been bent. Steeds meer mensen krijgen de diagnose dementie en we moeten nu eenmaal langer thuis blijven wonen. We hebben voor deze route goed onderscheid gemaakt in de verschillende functies en de weginrichting bekeken vanuit de behoefte van mensen met dementie. Door het vanuit deze bewoners te bekijken hebben we kunnen zorgen voor duidelijkheid, herkenbaarheid en rust. Precies waar mensen met dementie behoefte aan hebben. 

Herbruikbaar 

Het is eigenlijk een logische en simpele oplossing die weinig geld kost. Ik vind het een mooi voorbeeld van hoe was als gemeente Dronten naar kansen kijken. De geplande reconstructie van deze straat bood ons de gelegenheid om de dementievriendelijke route aan te leggen. Er zijn natuurlijk in het hele land vergelijkbare situaties in gebieden rondom een centrum. Deze kun je relatief eenvoudig meenemen wanneer een straat op de schop gaat. 

De dementievriendelijke route is – met het oog op de toenemende vergrijzing - een heel logische, simpele en kleine oplossing met grote impact. Eenvoudig aan te leggen in gebieden met een seniorencomplex vlak bij het centrum. Je doet er je oudere inwoners en mensen met dementie een groot plezier mee. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2023.