De gemeente Eindhoven brengt innovaties op het gebied van 4 ontwikkellijnen samen in het integrale programma Deltaplan Eindhoven.

Jaartal

2023

Gemeente

Deze ontwikkellijnen zijn preventie, toegang, transformatie en wachttijdenaanpak. Deze samenhang en samenwerking is nodig om tot verandering en verbetering van jeugdhulp te komen. 2 initiatieven uit 2 ontwikkellijnen zijn hier in beeld gebracht: toegang en wachttijdenaanpak. Kan dit ook uw gemeente helpen?
Bekijk de video en neem contact op met deltaplanjeugd@eindhoven.nl voor meer informatie.

De video is onderdeel van de serie: Goede voorbeelden jeugdhulp.