De gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden streven met het duale traject ‘De Taal-snelweg naar werk’ ernaar nieuwkomers te koppelen aan de werkvraag van lokale werkgevers. Avres verzorgt jobcoaching op de werkvloer en VluchtelingenWerk is verantwoordelijk voor het taalonderwijs, waar praktijkgerichte taal een belangrijk onderdeel van is. Ook biedt VluchtelingenWerk lessen in arbeidsparticipatie, sporten en omgaan met geld.

Jaartal

2022

Gemeente

‘De Taalsnelweg naar werk’ is ontstaan vanuit de overtuiging dat duurzame participatie de grootste kans van slagen heeft wanneer de vaardigheden van nieuwkomers aansluiten bij de vraag van werkgevers. In de praktijk wordt gezien dat nieuwkomers na het afronden van de inburgering nog niet het vereiste Nederlandse taalniveau hebben bereikt om tegemoet te komen aan de eisen van werkgevers om goed te kunnen functioneren op de werkvloer.
Ook wordt waargenomen dat werkgevers weinig behoefte hebben aan nieuwkomers die slechts één of twee dagdelen per week kunnen worden ingezet. ‘De Taalsnel-weg naar werk’ tracht deze vragen van werkgevers te beantwoorden door een intensief taaltraject aan te bieden van vijf dagen per week.