De samenleving verwacht van de overheid op al haar niveaus dat zij poogt de effecten van de crisis waar mogelijk te minimaliseren. Het is ook de taak van de gemeente deze verwachtingen de komende tijd waar te maken. De gemeente is er voor al haar inwoners, van jong tot oud, van arm tot rijk, werkenden en niet-werkenden, van medewerker in loondienst tot (zelfstandig) ondernemer. Voor de periode van herstel zal verbinding, in de breedste zin van het woord, tussen verschillende groepen in de samenleving centraal staan, juist daar waar ondersteuning van de gemeente het verschil hierin kan maken.

Jaartal
2021
Gemeente

Nieuwe maatregelen, waarbij nadrukkelijk de ruimte wordt gegeven aan bestaande of nieuwe ideeën, initiatieven en energie uit de stad, kunnen aansluiten op wat reeds aan ondersteuning is geboden en het herstel een verdere impuls geven. Partners in de stad worden betrokken bij het ontwerp en de invulling van de maatregelen.
De maatregelen moeten volgen op de noodmaatregelen uit 2020 en verlengingen daarvan in 2021. De nu voorliggende nota schetst de doelen en aandachtspunten van de bijdrage van de gemeente aan het herstel, en beschrijft een aantal mogelijke concrete maatregelen die op korte termijn een zichtbare en merkbare bijdrage moeten leveren aan het herstel in getroffen sectoren en bij specifieke doelgroepen.