Deze inclusie agenda heeft als doel de implementatie van het VN-verdrag Handicap verder vorm te geven in de gemeente Arnhem

 

 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Beleidsnota

Deze agenda vertelt het verhaal vanuit de stad over het leven van inwoners met beperking en/of chronische ziekte, op verschillende levensgebieden. De agenda behandeld de thema’s: wonen en buurt; ondersteuning; onderwijs; werk en inkomen. Daarnaast is er een apart hoofdstuk over toegankelijkheid
opgenomen. Er is per thema een inclusieve visie opgesteld, die de gemeente verder helpt om te werken naar een inclusieve stad en wat daarbij belangrijk is.

Met deze agenda kan Arnhem concreet werken aan een inclusieve stad voor iedereen. Er zijn veel signalen over het ontbreken van toegankelijkheid,
op zowel fysiek, sociaal als communicatief gebied.