De regio Oost-Veluwe/Midden-Nederland heeft samen met de preferente zorgverzekeraar Zilveren Kruis een samenwerkingsagenda opgesteld.

Jaartal
2021
Afzender
Regio Oost-Veluwe/Midden-IJssel

Inzet van de samenwerkingsagenda is de krachten maximaal te bundelen ten dienste van de inwoners en verzekerden van de regio. De Samenwerkingsagenda verwoordt de ambities, en geeft richting aan de gezamenlijkheid van de betrokken partijen. De agenda richt zich met name op de GGZ, ouderenzorg en op preventie.

De regio heeft dit vormgegeven door verder te bouwen op de bestaande samenwerkingsstructuur (onder de naam “Zorglandschap”) van Zilveren Kruis met de gemeenten in dit gebied. “Zorglandschap Oost-Veluwe/Midden-IJssel” wil zorgen voor integrale zorg en ondersteuning op maat voor alle inwoners/verzekerden van de regio.

In de afgelopen vier jaar is de basis gelegd voor die gedeelde visie en aanpak. In de komende jaren willen de regio partners dit verder uitbouwen en: “Samen werken aan kwalitatief goede, bereikbare, betaalbare en op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning in Oost-Veluwe/Midden-IJssel”.