Er is de landelijke wetgeving die dierenwelzijn borgt, zoals de Wet Dieren en de Wet Natuurbescherming. Maar de gemeente Zwolle heeft, samen met het Dieren Team Zwolle (waarover verderop meer) een aantal ambities die verder gaan dan de wettelijke taken. 

Jaartal

2020

Gemeente

Via déze actualisering dierenwelzijnsbeleid 2020 richt de gemeente zich de komende jaren vooral op de manier waarop men in Zwolle met gezelschapsdieren omgaat. Hoed e gemeente de mensen helpt om goed voor hun dieren te zorgen en verwaarlozing en andere problemen te voorkomen en op te lossen. Voor de duidelijkheid er is ook aandacht voor de in het wild levende dieren, voor hen wordt de opvang van de dieren die in nood zijn geregeld.