Sorteren
In gemeente Zwolle is de toegang tot ondersteuning via sociale wijkteams georganiseerd die hoofdzakelijk beschikkingsarm werken, waardoor de regeldruk afneemt. Alleen wanneer het wettelijk verplicht is, wordt een beschikking opgemaakt. De wijkteams liggen op centrale, makkelijk toegankelijke locaties in de...
De gemeente Zwolle is één van de 25 gemeentes die mee doet aan het koploperprogramma van de VNG voor de implementatie van VN-verdrag voor mensen met een beperking. Het koploper programma is bedoeld om een extra impuls te geven aan...
In dit plan van aanpak worden ambitie en rol op hoofdlijnen beschreven ten aanzien van de versnelling van de asbestdakenverwijdering. Dit resulteert in een globaal plan van aanpak inclusief een indicatie van de benodigde financiële middelen.
Zwolle pakt de invoering van de Omgevingswet stapsgewijs aan.
Zwolle Gezonde Stad (ZGS) is een beweging die samen met inwoners en de gemeente een bijdrage leveren aan het aantrekkelijk en gemakkelijk maken van de gezonde keuze.
Het hergebruik van grondstoffen voor de vervaardiging van nieuwe producten biedt de Zwolse economie nieuwe groeikansen. De gemeente Zwolle en Hogeschool Windesheim hebben een overzicht gemaakt van wat deze circulaire economie inhoudt en wat er op dit gebied al gebeurt...
Negen gemeenten in de Regio IJssel-Vecht hebben ervoor gekozen om samen de financiële verantwoordelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang te dragen.