Sorteren
Al vanaf de decentralisatie in 2016 wordt in Utrecht, samen met de partners in de stad, gewerkt aan een sterke sociale basis en kwalitatief goede (basis) zorg. Werkende-weg ontwikkelde Utrecht een 'Utrechtse aanpak' en worden belangrijke stappen gezet naar meer...
Een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke controleaanpak is de eigen activiteit ten aanzien van het vaststellen van de levering, waar mogelijk. Bij voorkeur wordt deze vaststelling opgenomen in het reguliere operationele proces: waar de gemeente regie voert op de zorg...