Praktijkvoorbeelden (71)

Filter resetten

Vlog

Gemeenten in Beeld - Vlog #16 Utrecht Demian Keetelaar en Jaap van Nunen van de Utrechtse Vastgoedorganisatie vertellen met trots over de ambities en inmiddels gerealiseerde projecten voor het verduurzamen van het vastgoed van de gemeente Utrecht (ca. 330 gebouwen).

2020

De Utrechtse aanpak: meer generalisten

Een speciaal team voor de steun aan gedupeerde ouders? Gemeente Utrecht maakte een andere keus Zij besloot om de bestaande organisatie uit te breiden met de nodige kennis. Het argument: “Door op dezelfde manier te blijven werken, kunnen onze inwoners...

2022

Achter de voordeur in coronatijd

Vanuit project LSI wordt samengewerkt met ketenpartners in de aanpak tegen misbruik van sociale voorzieningen. Met elkaar ervoor zorgen dat er niet alleen uitkeringen rechtmatig worden verstrekt, maar ook helpen om de situatie in het gezin én de leefbaarheid en...

2021

Ondernemer centraal

Zo veel mogelijk ondernemers bieden wat nodig is om inkomen- en bestaanszekerheid te borgen op de (middel)lange termijn. Het doel is, volledig geircht op de leefwereld van de ondernemers, de doelgroep van gerichte dienstverlening te voorzien. In het toekomstgesprek met...

2022

Het Bouwdepot

Thuisloze jongeren een jaar lang een vast maandelijks inkomen bieden, onvoorwaardelijk en vanuit vertrouwen. Dit geeft de jongeren financiële rust en ruimte om aan persoonlijke doelen en hun toekomst te werken

Stichting het Bouwdepot 2021

WerkWijzer

De gemeente Dordrecht biedt een duaal traject voor kwetsbare inburgeraars genaamd ‘Werkwijzer’. De deelnemers gaan bij re-integratiebedrijf Werkshop en een taalschool parallel aan de slag met hun Nederlandse taal en een vorm van werk bij een werkgever of vrijwilligersorganisatie.

2022

Met wie heb ik (ID)contact?

Met IRMA of DigiD kan vertrouwelijke informatie in een chat-, telefoon- of videogesprek worden besproken. ID Contact draagt bij aan optimalere dienstverlening aan inwoners en burgers door geauthentiseerde communicatie.

2021