Regioadviseurs VLOT

De regioadviseurs VLOT ondersteunen gemeenten en ketenpartners in de regio vraaggericht bij de inrichting van een persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. U kunt bij ze terecht voor informatie, advies en/of ondersteuning.

Hieronder ziet u welke adviseurs er beschikbaar zijn in uw regio. Neem gerust contact met ze op!

Contactgegevens Regioadviseurs

Coördinator

Carijn Tulp

carijn.tulp@vng.nl, tel. 06 15 03 10 29

Algemeen Medewerker  Annelieke Amelink

annelieke.amelink@vng.nl, tel. 06 10 18 29 52

Regio Noord Inge Zwaan
Pauline Zwart

vlot@vng.nl, tel. 06 29 40 29 84
pauline.zwart@vng.nl, tel. 06 54 23 32 88

Regio Oost Esmé van Wijk

esme.vanwijk@vng.nl, tel. 06 39 08 23 44

Regio Oost

Birgitta de Leeuw

birgitta.deleeuw@vng.nl, tel. 06 55 88 03 27

Regio Midden

Trudi Peters

trudi.peters@vng.nl, tel. 06 52 09 86 74

Regio Midden

Mieke Maas

mieke.maas@vng.nl, tel. 06 54 70 20 87

Regio Zuid-Oost

Linda van de Mortel
Dirk Jimmink

linda.vandemortel@vng.nl, tel. 06 39 08 23 48
dirk.jimmink@vng.nl, tel. 06 54 28 12 70

Regio Zuid-West

Veerle Petit

veerle.petit@vng.nl, tel. 06 43 04 47 55

Regio Zuid-West

Hans Versteeg

hans.versteeg@vng.nl, tel. 06 10 06 25 94

Klik hier om de kaart te open met regio-indeling