Effecten wijziging Wet minimumloon op het persoonsgebonden budget

dinsdag 5 december 2017
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 17/075

Per 1 januari 2018 verandert de Wet minimumloon. Deze wijziging heeft effect op overeenkomsten van opdracht in het pgb, met afspraken over ‘informele’ zorg op grond van de Wmo 2015 en Jeugdwet. In een ledenbrief geeft de VNG een toelichting én informeert gemeenten over de te ondernemen acties.

Het is van belang dat de noodzakelijke acties voor 1 januari 2018 worden ondernomen.