Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 is in de Eerste Kamer gestemd over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG is blij dat de wet is aangenomen en een proces van jaren tot een goed einde is gebracht. 

Meer informatie vindt u in het VNG dossier: