Per 1 januari 2024 veranderen de regels rondom vergunningverlening voor het bouwen. Voor een groot aantal bouwactiviteiten is het niet langer de gemeente die vergunning verleent maar moet een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vraagt een andere manier van werken van gemeenten, aannemers en opdrachtgever. Dit vraagt om afstemming, samenwerking en overleg. 

Om goed voorbereid aan de start te staan kunt u nu al ervaren hoe het is om te bouwen onder kwaliteitsborging door deelname aan een proefproject met een stimuleringsregeling (STIPP).

 

Wat is de STIPP-regeling?

Om het belang te benadrukken en nog meer partijen in staat te stellen zich voor te bereiden middels een proefproject stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken, samen met de VNG, een stimuleringsregeling (STIPP) beschikbaar. De regeling is per januari 2023 van kracht en biedt ondersteuning in de vorm van voorlichting, hulp bij het starten van een project en een financiële tegemoetkoming. De bijdrage is dan ook bedoeld voor de kosten van de inhuur van een kwaliteitsborger (maximaal €5.000) en de extra kosten van de aannemer (€1.000). 

 

Zijn er de toelatingseisen?

Ja, de regeling geldt voor projecten die aan de volgende eisen voldoen:

 • De bouw- of verbouwactiviteit moet vallen binnen gevolgklasse 1
 • De aannemer en de kwaliteitsborger voeren de werkzaamheden uit alsof de Wkb al is ingevoerd
 • De gemeente neemt (bij voorkeur actief) deel aan het project. Dat vergunning al verleend is, is geen probleem
 • De kwaliteitsborger is opgenomen in het landelijke register van kwaliteitsborgers of eerder voor proefprojecten toegelaten
 • Het vergunningaanvraag start voor inwerkingtreding van de Wkb en het bouwproject is binnen 3 jaar afgerond

In aanvulling hierop gelden enkele andere regels waaraan deelnemers moeten voldoen. De spelregels zijn te vinden in het document Spelregels STIPP.

 

Wat is het nut van het doen van proefprojecten voor gemeenten?

Gemeenten bereiden hun organisaties voor op de komst van de Wet kwaliteitsborging voor bouwen. Zijn uw werkprocessen goed ingericht? Heeft u het nieuwe beleid en financiën op orde? Heeft u al voldoende zicht uw veranderende rol en takenpakket? Al geruime tijd wordt er ervaring opgedaan met het werken onder de Wet kwaliteitsborging door het doen van proefprojecten. Als gemeenten kunt u ook een proefproject starten of er actief aan deelnemen. Zo ervaart en verifieert u de implementatie van deze belangrijke stelselwijziging. 

 

Wat kunt u doen om een proefproject mogelijk te maken?

 • U kunt de STIPP-regeling onder de aandacht brengen bij de afdeling die bouwprojecten coördineert
 • Tot aan de inwerkingtreding van de Wkb kunt u een legeskorting geven aan initiatiefnemers van een bouwproject
 • U kunt een proefproject aanmerken als onderzoek of advies in het kader van de invoering van de Omgevingswet, aangezien er geoefend moet worden met een vooroverleg en/of omgevingstafel
 • U kunt een proefproject inzetten als praktijkopleiding voor uw personeel en daarmee opleidingsbudget aanwenden
 • Of u kunt nu al zorgen voor werkdrukverlichting bij Vergunningen door een gecertificeerde bouwplantoets en toezicht toe te staan
 • Als gemeente kunt u informatieavonden organiseren voor lokale aannemers, architecten, installateurs
 • En u kunt bijdragen in de kosten van de kwaliteitsborger

 

Hoe kunt u achterhalen waar er in uw gemeente proefprojecten plaatsvinden?

U kunt dit nagaan via:

 • Ingediende aanvragen bij de afdeling Vergunningen
 • Genomen bouwbesluiten van het afgelopen half jaar
 • Contact met frequente aanvragers zoals woningcorporaties, architecten en projectontwikkelaars
 • Uw collega bij de afdeling Vastgoed, Openbare Ruimte of Gebiedsontwikkeling
 • Woningbouwimpuls of Woondeals binnen uw gemeente
 • Flexwoningen-projecten binnen uw gemeente

 

Heeft u hulp nodig?

Hier vindt u enkele handige documenten die helpen om een proefproject (STIPP) succesvol te starten:

 

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het Aanjaagteam STIPP via wkb@vng.nl
In het geval u nog een proefproject uitvoert via het ambassadeursnetwerk (ANWkb) vindt u hier de nodige informatie