Wijziging eigen bijdrage PGB BW en maatregelen i.v.m. stapelfacturen eigen bijdrage

donderdag 22 augustus 2019
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 19/065

Vanaf volgend jaar zijn er twee wijzigingen in de inning van eigen bijdragen Wmo. De AMvB wordt in september gepubliceerd, via deze ledenbrief informeren we u alvast over de gevolgen van de wijzingen voor cliënten en gemeenten.