Inbreng VNG e.a. voor begroting SZW: kinderopvang

woensdag 13 december 2017

Geachte leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Tweede Kamer vergadert de komende week over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Graag willen wij u vanuit gemeenten, sociaalwerk, primair onderwijs en kinderopvang de volgende aandachtspunten meegeven.