Aardgasvrije wijken

Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Dit omvat een enorme transitie waarin uiteindelijk alle 8 miljoen gebouwen geen aardgas meer gebruiken, worden geïsoleerd en voorzien van duurzame energie.

Programma Aardgasvrije wijken

Het interbestuurlijk programma Aardgasvrije wijken is een samenwerking tussen de ministeries van BZK en EZK en de koepels VNG, IPO en UvW. Het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) heeft tot doel dat ervaring en expertise wordt ontwikkeld waarmee ook andere gemeenten aan de slag kunnen. Het programma bestaat uit proeftuinen en een kennis- en leerprogramma.

Transitievisie Warmte

Gemeenten zijn verplicht om uiterlijk 31 december 2021 een transitievisie warmte te hebben vastgesteld. Hierin moeten zij per wijk gemeente het tijdspad aangeven wanneer de ontkoppeling van aardgas gepland is. Voor wijken die voor 2030 aardgasvrij worden, moet de gemeente per wijk aangeven om hoeveel gebouwen/woningen het gaat, welke alternatieven beschikbaar zijn en welke daarvan de laagste maatschappelijke kosten heeft.

In het najaar van 2019 ontvangen gemeenten een eerste conceptversie van de Leidraad. In deze versie zijn nog niet alle elementen meegenomen. De Leidraad is een technisch instrument waarmee gemeenten een afweging kunnen maken in de keuze voor een alternatieve warmteleverancier. In het voorjaar 2020 komt een eindversie beschikbaar. Ook daarbij moet de gemeente zelf nog lokale afwegingspunten toevoegen.